جولای 22, 2018

آخرین مهلت ثبت نام اینترنتی برای دوره MPH

#خبر_پژوهشی #MPH دوستان عضو کمیته پژوهشی متقاضی شرکت در دوره ی MPH ، امروز آخرین مهلت ثبت نام اینترنتی در سایت استعداد درخشان به آدرس http://gtsc.iums.ac.ir […]
ژوئن 26, 2018

فراخوان ثبت نام از دانشجویان رشته پزشکی متقاضی تحصیل همزمان در دوره ی MD,MPH نیم سال اول سال تحصیلی ٩٧-٩٨

#خبر_پژوهشی با پیگیری های انجام شده، دوستان عضو کمیته پژوهشی،مرکز رشد و نوآوری و مرکز مجد دانشگاه که عضو استعداد درخشان نمی باشند و متقاضی شرکت […]