پزشكي مبتني بر شواهد

آگوست 21, 2018

نشست های EBM ( پزشکی مبتنی بر شواهد)

هم کمیته ای عزیز سلام🌈🙌 قراره درکمیته نشست های EBM رو برگزار کنیم و کلی چیز یاد بگیریم! 🤔میپرسی EBMچیه؟ ☑️در پزشکی مبتنی بر شواهد (evidence […]