معاونت تحقیقات و فناوری

می 26, 2018

آیین‌نامه تشویق مقالات

شیوه نامه نحوه پرداخت تسهیلات تشویقی به مقالات ، دانشگاه علوم پزشکی ایران معاونت تحقیقات و فناوری دانلود آیین نامه : آیین_نامه_تشویق_مقالات_1396 #آیین‌نامه_تشویق_مقالات #واحد_روابط_عمومی #کمیته_پژوهشی_دانشجویی_دانشکده_پزشکی