مسئول واحد تبادلات خارجی

می 13, 2018

تفاهم نامه بین کمیته پژوهشی دانشجویی پزشکی و مرکز تحقیقات طب و پیشگیری سلامت جمعیت

همراهان کمیته ای سلام :: واحد تبادلات خارجی طی جلسه ای در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۹۷ با حضور: ::سرکار خانم دکتر نجومی رئیس مرکز تحقیقات ::جناب […]