مرکز مطالعات و توسعه آموزش

ژوئن 5, 2018

فراخوان همکاری در اجرای طرح کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش

📢فراخوان همکاری در اجرای طرح کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش با همکاری کمیته پژوهشی دانشکده پزشکی 🔷آموزش پزشکی موضوعی بسیار مهم برای هر یک […]