مرحله اول ارزیابی منتور های جدید

ژوئن 2, 2018

مرحله اول ارزیابی منتور های جدید

مرحله اول ارزیابی منتور های جدید امروز راس ساعت ۱۵:۰۵ در کمیته پژوهشی دانشکده پزشکی برگزار شد. #واحد_آموزش