كميته پژوهشي دانشجویی دانشکده پزشکی

مارس 1, 2018

گزارش تور آشنایی با کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده پزشکی

گزارش تور آشنایی با کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده پزشکی دوره 25 هشتم اسفند ماه 1396 ساعت 18-15 آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی جلسه با تلاوت آیاتی از […]