ساختار کلی مقاله اصیل

می 30, 2018

پیام آموزشی ۴

🌐 ساختار کلی مقاله اصیل که به اختصار 🔸IMRaD🔸 گفته میشود و شامل اجزای زیر است: ۱⃣ مقدمه(Introduction) : مانند قسمت بیان مساله و ضرورت اجرای […]