نوامبر 1, 2018

به ثبت رسیدن طرح های رنک تابستان ٩٧

📢 #خبر_پژوهشی #رنک_تابستان_۹۷ 🌸 با تشکر از مشارکت شما عزیزان در رنک دوم (تابستان ۹۷): از ۱۴ طرح ارسالی، ۶ طرح در کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده […]
آگوست 15, 2018

ویرایش طرح های رنک تابستان ٩٧

📢 #خبر_پژوهشی #رنک_تابستان_۹۷ 🔵 تعداد ۱۴ طرح پژوهشی برای داوری در شورای پژوهشی ارسال شدند. مجریان طرح ها: فاطمه ضیایی فر ✨ فاطمه امین الرعایا ✨ […]
آگوست 8, 2018

گزارش جلسه داوری پروپوزال های رنک تابستان ٩٧

  #گزارش_صورت_جلسه_رنک_تابستان_٩٧ به نام خدا 🖋📋 در تاریخ ۹۷/۵/۱۵ جلسه ی داوری پروپوزال های رنک دوم سال، در محل کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی با شرکت آقای […]
آگوست 6, 2018

داوری طرح های رنک تابستان ٩٧

#خبر_پژوهشی #رنک_تابستان_۹۷ با تشکر از دوستانی که طرح های تحقیقاتی خود را ارسال کرده اند. طرح ها ابتدا در شورای کمیته پژوهشی داوری شده و اشکالات […]