جلسه معارفه سرپرست جدید کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده پزشکی

ژوئن 22, 2018

جلسه معارفه سرپرست جدید کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده پزشکی

⚜جلسه معارفه”سرپرست جدید کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده پزشکی با اعضای شورای مرکزی ۲۵ ام” در روز سه شنبه مورخ ۲۹ خرداد ساعت ۱۵ الی ۱۷ در […]