مارس 6, 2018

پیام آموزشی 2

من میخوام پژوهشگر بشم، از کجا باید شروع کنم؟ باید چیکار کنم؟🤓 اول از همه یه سری کارگاه هست که باید شرکت کنم و پله پله […]
فوریه 12, 2018

پیام آموزشی 1

پژوهش به چه درد من میخوره؟؟ من چرا باید روش تحقیق بلد باشم؟ من چرا باید مقاله داشته باشم؟ اصن پژوهش یعنی چی؟🤷🤷 از پژوهش و […]