اکتبر 9, 2005

برتری مقاله در بخش پوستر در کنگره بین المللی سرطان

* مقاله ذیل از اعضای کمیته پژوهشی دانشجویی: Mesorectal Excision – How much is Performed by Iranian Surgeons? در کنگره بین‌المللی سرطان که در تاریخ ۱۷ […]