تاریخچه

قدیمی ترین کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران

کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده پزشکی با بیست و پنج سال سابقه ، قدیمی ترین کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران است . این کمیته فعالیت خود را از سال 1372 شروع کرده است و در طول این سال ها در راستای پیشرفت و توسعه پژوهش کشور گام نهاده است. مشاهیر این کمیته بسیارند و این کمیته خروجی های بسیار موفقی در سراسر دنیا داده است.

پیشکسوتان کمیته

دکتر حق دوست ، دکتر احمدزاد ، دکتر مرادی لاکه ، دکتر فرشته نژاد ، دکتر کیهانفر ، دکتر دکتر ستایش ، دکتر احمدی ، دکتر انتظاری ، دکتر ستاری

وقایق التفاقیه

مجله دانشجویی کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده پزشکی ، وقایع التفاقیه قدیمی ترین مجله و بولتن دانشجویی در سطح کشور با بیش از 24 سال سابقه می باشد.

افتخارات

کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده پزشکی در طول این بیست و پنج سال در کنگره ها ، همایش ها و سمینار های داخلی و خارجی بسیار مقام و رتبه آورده است . آخرین افتخار کمیته ، کسب عنوان نخست در هجدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور می باشد . کمیته در جشنواره های مختلف داخلی همچون سیکوبیر ، رازی ، طبری و ... مقام آورده است.

کتاب های آموزشی

این کمیته کتاب های زیادی در زمینه پژوهش به چاپ رسانده است که می توان به کتاب وش تحقیق ، کتاب spss ، کتاب نمونه گیری و محاسبه حجم نمونه در مطالعات علوم پزشکی و ... اشاره کرد.

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم