نظافت و بهبود سایت کمیته
می 30, 2018
فرم داوری پروپوزال طرح پژوهشی
ژوئن 2, 2018

پیام آموزشی ۴

🌐 ساختار کلی مقاله اصیل که به اختصار
🔸IMRaD🔸
گفته میشود و شامل اجزای زیر است:

۱⃣ مقدمه(Introduction) :

مانند قسمت بیان مساله و ضرورت اجرای پروپوزال از چند بند اصلی تشکیل شده است و انچه میدانیم (What We Do Know) شکاف دانش(Knowledge Gap) یا به عبارتی انچه را که نمیدانیم (What We Do Not Know) و هدف مطالعه (What We Are Going To Know) را مینویسیم.

۲⃣ مواد و روش ها(Materials and Methods) :
مانند قسمت روش اجزای پروپوزال به ترتیب بیان میکنیم که مطالعه به چه شکلی طراحی و اجرا شده است. همچنین روش تجزیه و تحلیل را نیز مینویسیم.

۳⃣ نتایج(Results) :
در این قسمت ابتدا به توصیف خصوصیات و ویژگی های گروه های مطالعه شده می پردازیم. در ادامه تک تک یافته ها را از کل به جز با استفاده از اطلاعات حاصل ازتحلیل های اماری مینویسیم و از اشکال و جداول برای خلاصه کردن و نمایش بهتر یافته ها استفاده میکنیم.

۴⃣ بحث(Discussion) :
در بحث به تفسیر اهمیت مطالعه و یافته های ان میپردازیم.ضرورت مطالعه ,یافته های اصلی , تفسیر نتایج در مقایسه با مطالعات قبلی و بیان اهمیت نتایجوبیان نقاط ضعف وقوت مطالعه و نتیجه گیری (Conclusion) در قسمت بحث مقاله مطرح میشود.

#تیم_آموزش
#واحد_آموزش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *