اکتبر 10, 2018

گزارش جلسه سوم سری کارگاه های EBM

گزارش جلسه سوم سری کارگاه های EBM : 🔹 جلسه با تدریس خانم دکتر فرزانه برزکار در روز سه شنبه، ۱۷ مهر ماه، از ساعت ۱۵ […]
اکتبر 8, 2018

جلسه سوم کارگاه های EBM

سلام… پاییزتون به خوبی و خوشی🍁🍂 🔵 مشتاق دیدارتون در سومین جلسه EBM هستیم. 🔴 برای شرکت در نشست ها پس از مطالعه ی توضیحات فرم، […]
اکتبر 4, 2018

گزارش جلسه دوم سری کارگاه های EBM

گزارش جلسه دوم سری کارگاه های EBM: 🔹جلسه با تدریس خانم دکتر فرزانه برزکار در روز چهارشنبه، ۱۱ مهر ماه، از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در […]
اکتبر 1, 2018

دومین جلسه کارگاه های EBM

سلام… پاییزتون قشنگ🍁🍂 🔵 مشتاق دیدارتون در دومین جلسه EBM هستیم. 🔴 برای شرکت در نشست ها پس از مطالعه ی توضیحات فرم، خواهشمند است نهایتا […]