جولای 31, 2018

جلسه شورای مرکزی ۲۵ با حضور جناب آقای دکتر رضایی در تاریخ ۹۷/۵/۹

🔸گزارش جلسه شورای مرکزی ۲۵ با حضور جناب آقای دکتر رضایی در تاریخ ۹۷/۵/۹: 🔹 در این جلسه راجع به پژوهش های کیفی، همکاری در طرح […]