همکاری در طرح های تحقیقاتی مشترک با EMS

مرداد ۹, ۱۳۹۷

جلسه شورای مرکزی ۲۵ با حضور جناب آقای دکتر رضایی در تاریخ ۹۷/۵/۹

🔸گزارش جلسه شورای مرکزی ۲۵ با حضور جناب آقای دکتر رضایی در تاریخ ۹۷/۵/۹: 🔹 در این جلسه راجع به پژوهش های کیفی، همکاری در طرح […]