نوامبر 30, 2018

داوری سومین رنک پژوهشی

📢 #خبر_پژوهشی #رنک_پائیز_۹۷ ♦️ جلسه ی داوری سومین رنک پژوهشی در شورای پژوهشی دانشگاه ۲۰ آذر ماه می باشد. ♦️ نتایج داوری به مجری طرح اعلام […]
نوامبر 3, 2018

گزارش صورت جلسه رنک پاییز ٩٧

🌧🌧 ☔️☔️ 🌈🌈#گزارش_صورت_جلسه_رنک_پاییز_۹۷ به نام خدا 🖋📋 در روز پنجشنبه تاریخ ۹۷/۸/۱۰ جلسه ی داوری پروپوزال های رنک سوم سال، در محل کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی […]
اکتبر 29, 2018

ثبت پروپوزال های رنک پاییز ٩٧

📢 #خبر_پژوهشی #رنک_پاییز_۹۷ دوستانی که تمایل به ثبت طرح خود از طریق کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده پزشکی را دارند: ۱⃣مجری اصلی طرح ( یکی از دانشجویان) […]
اکتبر 9, 2018

رنک پاییز ٩٧

📢 #خبر_پژوهشی #رنک_پاییز_۹۷ 🍂🍁 🔸🔸 دوستان پژوهشگری که تمایل به ثبت طرح تحقیقاتی خود و دریافت بودجه از طریق کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی را دارند، پروپوزال […]