آبان ۱۹, ۱۳۸۴

کسب دو دیپلم افتخار در ۳th Young Medics’ International Conference

یک موفقیت از جنسی تازه! دوستانمان در ۳th Young Medics’ International Conference که از تاریخ ۱۹ الی ۲۱ سپتامبر در شهر ایروان، ارمنستان، برگزار شد، موفق به کسب دو […]