دومین کنگره تازه های بیماری های کودکان

تیر ۱۸, ۱۳۹۷

کارگاه مقاله نویسی

کمیته پژوهشی دانشکده پزشکی برگزار میکند:   🌐 کارگاه مقاله نویسی 📚📖 مباحث کارگاه : 🔹سرچ و کارگروهی سرچ 🔸انواع مطالعات مشاهده ای 🔹انواع مطالعات مداخله […]