آبان ۲, ۱۳۹۸

گزارش اولین دوره رویداد  COMMEETTEE TOUR

گزارش اولین دوره رویداد  COMMEETTEE TOUR 🔸تور آشنایی دانشجویان ورودی سال ۹۸ با کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده پزشکی در روز سه شنبه، ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸، در […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۸

تور آشنایی با کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده پزشکی (ویژه دانشجویان ورودی ۹۸)

تور آشنایی با کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده پزشکی (ویژه دانشجویان ورودی ۹۸)
مهر ۲۰, ۱۳۹۸

نشریه وقایع اتفاقیه – شماره ۹۸ – سال ۲۵ – مهرماه ۹۸

دانلود نشریه
مهر ۱۱, ۱۳۹۸

مدرسه مقاله نویسی

با سلام به همه دوستان و همراهان کمیته ای🌺🌺 📣📣📣واحد آموزش کمیته پژوهشی دانشکده پزشکی برگزار میکند: 🔴🔴🔴🔴🔴🔴 از تاریخ ۱۳ الی ۱۷م مهرماه زمان: شنبه […]