کسب دو دیپلم افتخار در ۳th Young Medics’ International Conference

برتری مقاله در بخش پوستر در کنگره بین المللی سرطان
مهر ۱۷, ۱۳۸۴
چقدر موفقیت!
خرداد ۱۹, ۱۳۸۷

کسب دو دیپلم افتخار در ۳th Young Medics’ International Conference

یک موفقیت از جنسی تازه! دوستانمان در ۳th Young Medics’ International Conference که از تاریخ ۱۹ الی ۲۱ سپتامبر در شهر ایروان، ارمنستان، برگزار شد، موفق به کسب دو دیپلم افتخار، یکی در طب اطفال و دیگری در نورولوژی شدند. مشخصات این دو مقاله به قرار زیر است:

 

The comparison of sex hormone’s and interferon’s impact   on the number of relapses and the progression of disability in relapsing-remitting multiple sclerosis.

Identification of factors associated with the growth indices of school children in Tehran, IRAN

Mehdi Montazer, M RazaghiAzar,A Moghimi, H MohammadSadeghi, P Golnari, N Sadigh, L Zahedi Shoolami, S Ossivand, N Ebrahimpour, SM FereshtehNejad, A Zangeneh Kazemi

در ضمن، خلاصه مقالاتی که از طرف کمیته تحقیقات دانشجویی پزشکی دانشگاه ایران در این کنگره دانشجویی شرکت داشته|اند، به قرار زیر است :

 

 

Immunotherapy in treatment of organ-specific autoimmune diseases by DNA Vaccination

Parisa Karimi

In autoimmune diseases, undesirable immune responses to autoantigens are thought to lead to the destruction of target cells or organs. These diseases are characterized by the presence of relapse and remittance of the clinical signs and last for a long period of time in most cases without an appropriate treatment.

DNA vaccination is an immunotherapy approach and a new promising strategy for treatment of autoimmune diseases. It is a proposed experimental technique for protecting an organism against disease by injecting it with naked DNA to produce an mmunological response. Although DNA vaccination is generally immunostimulatory, it is possible to design suppressive vaccines that protect against autoimmune diseases. In these situations it is desirable to induce a strong immune response to the DNA-encoded antigen in order to generate an immune memory that enables the vaccine to respond more rapidly to subsequent challenge. The capacity to modulate and enhance specific immune responses by the use of approaches such as these may underpin the development of vaccines against autoimmune diseases for which no effective strategies are currently available.

This review focuses on DNA Vaccination as an immunomodulatory approach and discusses the potential benefits and dangers and issue relating to the design of human trials.

Key words: Immunotherapy, autoimmune diseases, DNA Vaccination

EVALUATION OF THE ASSOCIATION BETWEEN CUMULATIVE DOSES OF CISPLATIN/PACLITAXEL AND THE SEVERITY OF

PERIPHERAL NEUROPATHY

MR Motamed , SMFereshtehnejad

Background: Peripheral neuropathy is a common side-effect of chemotherapy with Cisplatin and Paclitaxel. Neuropathies are often dose-dependent and treatment must be stopped. On the other hand, Cisplatin and Paclitaxel are very effective in the treatment of solid tumors, but through unknown mechanisms cause neuropathies.

Objective: This study was performed to find out the correlation between cumulative dosage of Cisplatin and Paclitaxel with the severity of peripheral neuropathy.

Design and Methods: This cross-sectional study was done in 34 patients with solid tumors receiving various dosages of Cisplatin and Paclitaxel from 2002 up to 2004 in ShohadaHafte-tir and Firouzgar hospitals, Tehran, Iran. Clues used for evaluation of neuropathy were: sensory, vibration, muscle force, reflexes, distal latency, amplitude, nerve conduction velocity and finally the grade of polyneuropathy, based on standardized neuropathy score. Peripheral neuropathy score were divided into 3 cathegories as follows: Grade1:mild neuropathy(score between 1-6), Grade2:moderate neuropathy(score between 7-12) and Grade3:severe neuropathy(score between 13-18). Findings were collected and then analyzed by SPSS v. 11.5.T-test, one way ANOVA, Chi square and Regression were used.

Results: The  patients were 19 men (55.9%) and 15 women (44.1%)  with the mean age of 57.74 (SEM= 1.87) years old.  Mode of cumulative dose of Cisplatin and Paclitaxel used for the patients were 200 and 350 mg, respectively. Maximum and minimum cumulative doses of cisplatin and paclitaxel were 600/1050 and 100/175 mg/m2, respectively. Neuropathy complicated 33 patients (99%); whereas, severe neuropathy was noticed in 3(9%), moderate neuropathy in 19(57.5%) and mild neuropathy in 11(33.3%). The mean of polyneuropathy score was 8.15(SEM=0.61).  According to the results of analysis of findings, significant association exists between cumulative dosage and severity of symptoms and signs: sensory (P= 0.011), vibration (P=0.030), muscle force (P=0.004), reflexes (P=0.006) and amplitude (P=0.042).In addition, our results indicate that higher doses of Cisplatin and Paclitaxel increase the severity of peripheral neuropathy(P=0.002).

Conclusions: This study show direct correlation between cumulative doses of Cisplatin / Paclitaxel and the severity of peripheral neuropathy. In previous studies, severe neuropathy was more common. Howevere; in this study; neuropathy was seen in almost all patients under treatment with Cisplatin and Paclitaxel but severe neuropathy less commonly happened to discontinue treatment.

 

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF KETOCONAZOLE AND FLUCONAZOLE AGAINST METRONIDAZOLE RESISTANCE STRAINS OF HELICOBACTER PYLORI: AN IN VITRO STUDY

Sh Agah, SM Fereshtehnejad, H Yousefnejad, F Siavoshi, F Safari, S Latifi-navid and Kh Alizadeh

 

Background: The bacterium Helicobacter pylori (H.pylori) is one the most common chronic bacteria infections worldwide and is responsible for the development of peptic ulcer and some other gastric diseases. It seems that H.pylori infection can be cured by antibiotics, however, the ideal anti- H.pylori treatment has yet to be found. On the other hand, drug resistance such as metronidazole is one the commonest causes of treatment failure while eradicating H.pylori.

Objective: The aim of this study is to evaluate susceptibilities of metronidazole resistance strains of H.pylori against two antifungal drugs, ketoconazole and fluconazole.

Design and Methods: In this prospective cross-sectional study 35 isolates of H.pylori from patients with digestive disorders referred to Hazrat-e-Rasoul hospital in Tehran, Iran were recruited. Four specimens from antrum and body of stomach were taken through a biopsy procedure. Endoscopic biopsied specimens were cultured in the microbiological center of Tehran university of medical sciences. Selective brucella blood agar were used to dissociate H.pylori strains from endoscopic biopsied specimens.  Plates were incubated microaerobically. Resistibility to metronidazole, minimal inhibitory concentration(MICs) of ketoconazole and fluconazole for H.pylori isolates were determined by two methods: disc diffusion and agar dilution. Due to previous studies, antimicrobial resistance to metronidazole was defined as an MIC of >or=8gr/lit.  Descriptive analysis were performed using SPSSv.11/5.

Results: Disc diffusion method indicated that the resistibility to metronidazole was seen in 11 strains out of 35. Ketoconazole and fluconazole MICs were 20 and 40mg/lit, respectively. By the way, susceptibility to ketoconazole and fluconazole were evaluatwd in non metronidazole resistance strains of H.pylori, too. The results was the same as resistance ones.  All 11 strains which were resistant to metronidazole turned susceptible when were confronted with ketoconazole and fluconazole in the concentration below MIC, whereas, the same strains in the plate without ketoconazole (control) did not turned susceptible to metronidazole even in very high concentrations (128mg/lit).

Conclusions: Now a days, studies are evaluated new drugs to eradicate H.pylori. In our study, Ketoconazole and fluconazole showed an excellent in vitro activity against the H.pylori isolates. Both antifungals at concentration below MIC converted metronidazole resistance strains to susceptible. However, in vivo activity of these drugs should be evaluated in controlled clinical trials.

 

THE COMPARISON OF SEX HORMONES’ AND INTERFERON’S IMPACTS ON THE NUMBER OF RELAPSES AND THE PROGRESSION OF DISABILITY IN RELAPSING-REMITTING MULTIPLE SCLEROSIS

MR Motamed , SM Fereshtehnejad

Background: Multiple sclerosis(MS) is the most common demyelinative disease of central nervous system among young adults. The differences which are seen in clinical types, drug responses and geographical distribution of MS indicate the role of various factors in the etiology, pathogenesis and epidemiology of this disease. In addition, sexual prevalence and alteration of clinical manifestation during pregnancy may strongly suggest an important role for sex hormones.

Objective: The aim of this study was to compare the impacts of interferon(IFN) and sex hormone as disease-modifying agents in relapsing-remitting MS(RRMS).

Design and Methods: This cohort study was conducted on 39 women which were supposed to have RRMS according to McDonald criteria. Female gender, having RRMS and being sexualy active were our eligible criteria; whereas, patients with pregnancy and developing RRMS to secondary progressive MS(SPMS) were excluded. They were evaluated during a 32-month study period from January 2002 to August 2004 in four groups: 11 patients under both sex hormone and IFN(group A), 12 patients under IFN(group B), 6 patients under sex hormone(group C) and 10 patients who received neither sex hormone nor IFN(group D). The used IFN was βIFN1A(AVONEX) which were administered by intramuscular weekly injection(6 million IU). Patients in groups A and C were supossed to have high level of female sex hormones(specially estrogen) by using oral contraceptives(OCPs) or as treatment of polycistic ovary. The progression of disability which was determined using Kurtzke Expanded Disability Status Scale(EDSS) at the beginning and the end of study period, the number of relapses and demographic data were recorded and analyzed using SPSS v.11.5 . Kruskal-Wallis, Mann-WhitneyU,One Way ANOVA, Repeated measure and correlation were used in analysis.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *