شورکزی 25


شورای مرکزی 25 در بهمن ماه سال 1396 کار خود را آغاز کرد .

محمد امین جولانی

دبیر کمیته

سخن دبیر : شورکزی 25 بسیار همدل ، یکپارچه و یکدست است و امیدوارم بتوانیم در این شورکزی گامی بلند در جهت توسعه پژوهش در حیطه دانشجویی برداریم.

دبیر کمیته وظیفه هدایت و رهبری شورای مرکزی را دارد و با انتخاب اعضای فعال کمیته در انتخاباتی ، برگزیده می شود. اعضای شورای مرکزی به دست دبیر نصب و عزل می شوند.دنیا مشرفی

واحد آموزش


واحد آموزش وظیفه برگزاری کارگاه های آموزشی و منتورینگ را بر عهده دارد.

مریم علیزاده

واحد پژوهش


واحد پژوهش وظیفه پروسه پیدا کردن طرح برای دانشجویان ، کمک به انجام آن تصویب آن و اختصاص بودجه به آن می باشد.

آذین مهر الهیان

واحد مدیریت داخلی


واحد مدیریت داخلی ، وظیفه مدیریت فضای کمیته و همچنین برگزاری نشست ها و همایش های سالیانه را بر عهده دارد. .

آوا بیگ محمدی

کارگروه ایده پردازی و نوآوری


کارگروه ایده پردازی و نوآوری وظیفه کمک به فرآینده آموزش و پژوهش در جهت بروزشدن و همپنین تهیه مجله و نشریه وقایع التفاقیه را بر عهده دارد.

حمیدرضا عسگری

واحد پایش


واحد پایش وظیفه نظارت بر ساختار کمیته و همچنین نظارت بر تمامی واحد ها را بر عهده دارد .

سید سینا مدنی

واحد انفورماتیک


واحد انفورماتیک وظیفه کمک به سیتسم آموزش و پژوهش الکترونیک ، مدیریت فضای سایت کمیته ، پرتال msrc.ir و کارهای کامپیوتری کمیته را برعهده دارد .

محمدحسین وزیری زاده

واحد تبادلات خارجی


واحد تبادلات خارجی وظیفه ارتباط با داخل و خارج دانشگاه به منظور برقراری تفاهم نامه های پژوهشی با سایر مراکز تحقیقات را بر عهده دارد .

علیرضا جوان

واحد روابط عمومی


واحد روابط عمومی وظیفه اطلاع رسانی وایجاد پل ارتباطی بین دانشجویان و کمیته و گزارش نویسی کارگاه ها و سمینار ها را بر عهده دارد .

home_politics_join_3home_politics_join_4

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم